logo novi      logo novi 2

ustanovljeni

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS


Stanko Čokelc

Osebna bibliografija za obdobje 1978-2018

 


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1.
ČOKELC, Stanko
        Suggestion of legal regulation of tax advisory services to ensure its higher quality : case study from Slovenia / Stanko Čokelc and Jan Žan Oplotnik. - Tabele. - Dostopno tudi na: http://www.amfiteatrueconomic.ase.ro/english/archive.html. - Dostopno tudi na: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=66988. - Bibliografija: str. 481-482. - Abstract.

V: Amfiteatru economic. - ISSN 1582-9146. - Vol. 15, no. 34 (2013), str. 469-484.

COBISS.SI-ID 519323929, JCR, SNIP, WoS do 4. 12. 2015: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, normirano št. čistih citatov (NC): 7, Scopus do 4. 9. 2016: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, normirano št. čistih citatov (NC): 7

2.
ŠTAGER, Vesna
        Comparative analysis of the changing tax legislation in Slovenia and selected countries / Vesna Štager, Stanko Čokelc & Maruša Fras Vengušt. - Ilustr. - Bibliografija: str. 863-865. - Abstract.

V: Lex localis. - ISSN 1581-5374. - Vol. 15, no. 4 (Oct. 2017), str. 845-868.

doi: 10.4335/15.4.845-868(2017)

COBISS.SI-ID 12838940, JCR, SNIP, WoS do 12. 1. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 23. 12. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0

3.
ČOKELC, Stanko
        Dojemanje kakovosti revizijskih storitev v Sloveniji [Elektronski vir] = Perceiving the quality of audit services in Slovenia / Stanko Čokelc, Vesna Štager. - El. članek. - Način dostopa (URL): http://si-revizija.si/sir-ius/sir_ius_2018_04/sir/ius_2018/sir-ius-2018-04. pdf (Dostop z geslom). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 24. 8. 2018. - Bibliografija: str. 28-30. - Povzetek v slov. in angl.

V: Sir*ius [Elektronski vir]. - ISSN 2335-3252. - Leto 2018, št. 4 (2018), str. 4-30.

COBISS.SI-ID 13069852

4.
ČOKELC, Stanko
        Cene revizijskih storitev [Elektronski vir] = Audit prices / Stanko Čokelc, Vesna Štager. - El. članek. - Način dostopa (URL): http://si-revizija.si/sir-ius/sir_ius_2016_02/sir/ius_2016/sir-ius-2016-02. pdf (Dostop z geslom). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 16. 5. 2016. - Bibliografija: str. 66-68. - Povzetek v slov. in angl.

V: Sir*ius [Elektronski vir]. - ISSN 2335-3252. - Leto 2016, št. 2 (2016), str. 40-77.

COBISS.SI-ID 12281884

5.
ČOKELC, Stanko
        Davčna miselnost in davčna morala v Sloveniji = Tax morale and tax mentality in Slovenia / Stanko Čokelc, Ana Križman. - Tabele, graf. prikazi. - Besedilo v slov. - Bibliografija: str. 59-61. - Izvleček ; Abstract.

V: Naše gospodarstvo. - ISSN 0547-3101. - Letn. 60, št. 1/2 (2014), str. 47-61.

doi: 10.7549/ourecon.2014.1-2.05

COBISS.SI-ID 513791

6.
ČOKELC, Stanko
        Pravna ureditev davčnega svetovanja kot dejavnik kakovosti izvajanja storitev / Stanko Čokelc, Jan Žan Oplotnik. - Ilustr. - Bibliografija: str. 39-40. - Povzetek ; Abstract.

V: Gospodarska gibanja. - ISSN 0351-0360. - Št. 450 (sep. 2012), str. 25-40.

COBISS.SI-ID 11187996

7.
ČOKELC, Stanko
        Legal regulation of tax advisory service in relation to their quality = Pravna ureditev davčnega svetovanja v povezavi s kakovostjo izvajanja storitev / Stanko Čokelc, Jan Žan Oplotnik. - Ilustr. - Besedilo v angl. - Bibliografija: str. 26. - Abstract ; Povzetek.

V: Naše gospodarstvo. - ISSN 0547-3101. - Letn. 58, št. 3/4 (2012), str.16-27.

doi: 10.7549/ourecon.2012.3-4.02

COBISS.SI-ID 11128604

8.
ČOKELC, Stanko
        Obdavčitev v davčnih oazah = (Taxation in tax oases) / Stanko Čokelc. - Ilustr. - Bibliografija: str. 105-108. - Povzetek; Summary.

V: Revizor. - ISSN 0353-7935. - Letn. 17, št. 1 (jan. 2006), str. 67-110.

COBISS.SI-ID 16200678

9.
ČOKELC, Stanko
        Oris zgodovine davčnega svetovanja = (History of tax advisement) / Stanko Čokelc. - Bibliografija: str. 75. - Povzetek; Summary.

V: Revizor. - ISSN 0353-7935. - Letn. 17, št. 4 (apr. 2006), str. 48-75.

COBISS.SI-ID 16326630

10.
ČOKELC, Stanko
        Tveganja pri davčnem svetovanju = (Risks associated with tax advisement) / Stanko Čokelc. - Bibliografija: str. 53-55. - Povzetek; Summary.

V: Revizor. - ISSN 0353-7935. - Letn. 17, št. 5 (maj 2006), str. 7-55.

COBISS.SI-ID 16524518

11.
ČOKELC, Stanko
        Obdavčitev fizičnih oseb v Švici = (Taxation of individuals in Switzerland) / Stanko Čokelc, Brigita Franc. - Tabele. - Bibliografija: str. 122-123. - Povzetek ; Summary.

V: Revizor. - ISSN 0353-7935. - Letn. 14, št. 2 (feb. 2003), str. 93-123.

COBISS.SI-ID 13423334

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

12.
ČOKELC, Stanko
        Kaznovanje davčnih prekrškov z globami Finančne uprave RS / Stanko Čokelc, Ana Križman. - Ilustr. - Objavljeno v prilogi na sredini zvezka. - Opombe z bibliografijo.

V: Pravna praksa. - ISSN 0352-0730. - Leto 34, št. 34 (3. sep. 2015), str. II-VIII.

COBISS.SI-ID 14545489

 

1.04 Strokovni članek

13.
ČOKELC, Stanko
        Davčna skladnost / Stanko Čokelc, Vesna Štager. - Bibliografija v opombah na dnu str.

V: Davčno-finančna praksa. - ISSN 1580-237X.
Letn. 16, št. 9 (sep. 2015), str. 3-7.
Letn. 16, št. 10 (okt. 2015), str. 6-11.

COBISS.SI-ID 12079644

14.
ČOKELC, Stanko
        Davčna kompleksnost / Stanko Čokelc, Vesna Štager. - Fotografije avtorjev. - Bibliografija v opombah na dnu str. - Povzetek v slov.

V: Denar. - ISSN 0354-0472.
Letn. 25, št. 449 (20. jun. 2015), str. 11-14.
Letn. 25, št. 450 (20. jul. 2015), str. 11-14.
Letn. 25, št. 451 (20. avg. 2015), str. 20-23.

COBISS.SI-ID 12027676

15.
ČOKELC, Stanko
        Dojemanje kakovosti in odgovornosti davčnega svetovanja = (Perception of quality and responsibility of tax consulting) / Stanko Čokelc. - Graf. prikazi, tabele. - Besedilo v slov. - Bibliografija: str. 51-52. - Povzetek ; Summary.

V: Revizor. - ISSN 0353-7935. - Letn. 22, št. 4 (avg. 2011), str. 26-52.

COBISS.SI-ID 10777628

16.
ČOKELC, Stanko
        Model ocenjevanja sposobnosti davčnih svetovalcev v davčnosvetovalni pisarni = (Competency assessment model for tax advisors in tax advisory firms) / Stanko Čokelc. - Bibliografija: str. 67.

V: Revizor. - ISSN 0353-7935. - Letn. 19, št. 3 (2008), str. 47-67.

COBISS.SI-ID 9546012

17.
ČOKELC, Stanko
        Ravnanje s kakovostjo v davčnosvetovalni pisarni in njeno obvladovanje = (Quality management in a tax advisory office) / Stanko Čokelc. - Bibliografija: str. 76-77.

V: Revizor. - ISSN 0353-7935. - Letn. 18, št. 6 (2007), str. 46-77.

COBISS.SI-ID 9188380

18.
ČOKELC, Stanko
        Kakovost davčnosvetovalnih storitev : Quality of tax advisory services / Stanko Čokelc. - Bibliografija: str. 109-110.

V: Revizor. - ISSN 0353-7935. - Letn. 17, 12 (2006), str. 82-110.

COBISS.SI-ID 8985372

19.
ČOKELC, Stanko
        Davčno svetovanje v Nemčiji = Tax consulting in Germany : finance in davki = Finance and taxes / Stanko Čokelc, Brigita Franc.

V: Revizor. - ISSN 0353-7935. - Letn. 13, št. 1 (2002), str. 39-69.

COBISS.SI-ID 6098204

20.
ČOKELC, Stanko
        Obdavčitev dobička pravnih oseb v Švici = (Corporate taxation in Switzerland) / Stanko Čokelc, Brigita Franc. - Ilustr. - Bibliografija: str. 26.

V: Revizor. - ISSN 0353-7935. - Letn. 12, št. 4 (apr. 2001), str. 7-26.

COBISS.SI-ID 11762150

21.
ČOKELC, Stanko
        Metode davčnih ponaredb in prevar = (Methods of tax falsification and fraud) / Stanko Čokelc.

V: Revizor. - ISSN 0353-7935. - Letn. 10, št. 4 (apr. 1999), str. 102-120.

COBISS.SI-ID 4613148

22.
ČOKELC, Stanko
        Vrste kriz v podjetju / Stanko Čokelc. - Literatura.

V: Revizor. - ISSN 0353-7935. - 4, št. 3 (1993), str. 7-28.

COBISS.SI-ID 72348672

23.
ČOKELC, Stanko
        Modeli za reševanje krize / Stanko Čokelc.

V: Revizor. - ISSN 0353-7935. - 4, št. 3 (1993), str. 69-83.

COBISS.SI-ID 72350720

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

24.
ČOKELC, Stanko
        Prihodnji izzivi davčnega svetovanja = Future challenges of tax advisement / Stanko Čokelc. - Bibliografija: str. 36.

V: Zbornik referatov / 6. davčna konferenca Slovenskega inštituta za revizijo, Otočec, 13. in 14. oktober 2005. - Ljubljana : Slovenski inštitut za revizijo, 2005. - ISBN 961-6495-18-6. - Str. 5-37.

COBISS.SI-ID 8294428

25.
ČOKELC, Stanko
        Davčni vidik fundacij = Tax aspects of estates and trusts / Stanko Čokelc, Brigita Franc.

V: [Zbornik referatov] / 35. simpozij o sodobnih metodah v računovodstvu, financah in reviziji, Portorož, 19.-21. marca 2003. - Ljubljana : Zveza ekonomistov Slovenije : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2003. - ISBN 961-6231-38-3. - Str. 199-220.

COBISS.SI-ID 6769948

26.
ČOKELC, Stanko
        Davčna morala = Tax ethics / Stanko Čokelc.

V: [Zbornik referatov] / 32. simpozij o sodobnih metodah v računovodstvu, financah in reviziji, Portorož, 22.- 24. marca 2000. - Ljubljana : Zveza ekonomistov Slovenije : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2000. - ISBN 961-6231-21-9. - Str. 353-373.

COBISS.SI-ID 5015580

27.
ČOKELC, Stanko
        Metode cenitve davčne osnove pri davčnem inšpiciranju = Methods of tax base assessing at the tax inspection / Stanko Čokelc.

V: [Zbornik referatov] / 31. simpozij o sodobnih metodah v računovodstvu, financah in reviziji, Portorož, 24. - 26. marca 1999. - Ljubljana : Zveza ekonomistov Slovenije : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 1999. - ISBN 961-6231-13-8. - Str. 241-258.

COBISS.SI-ID 4490268

28.
ČOKELC, Stanko
        Pojavi in odkrivanje davčnih utaj = Appearance and disclosure of tax evasion / Stanko Čokelc.

V: [Zbornik referatov] / 30. simpozij o sodobnih metodah v računovodstvu, financah in reviziji, Portorož, 25.-27. marca 1998. - Ljubljana : Zveza ekonomistov Slovenije : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 1998. - ISBN 961-6231-08-1. - Str. 271-284.

COBISS.SI-ID 3974940

29.
ČOKELC, Stanko
        Davčno revidiranje / Stanko Čokelc.

V: [Zbornik referatov] / 29. simpozij o sodobnih metodah v računovodstvu in poslovnih financah, Portorož, 26. - 28. marca 1997. - Ljubljana : Zveza ekonomistov Slovenije : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 1997. - ISBN 961-6231-01-4. - Str. 271-282.

COBISS.SI-ID 3970332

30.
ČOKELC, Stanko
        Ekonomski vidik likvidacije in stečaja podjetja / Stanko Čokelc.

V: 25. simpozij o sodobnih metodah v računovodstvu in poslovnih financah, Portorož, Avditorij, 24. - 26. marca 1993. - [Ljubljana] ; Zveza ekonomistov Slovenije : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, [1993]. - Str. 267-281.

COBISS.SI-ID 3970076

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

31.
ČOKELC, Stanko
        Revidiranje računovodskih izkazov v spremenjenih okoliščinah / Stanko Čokelc, Vesna Štager. - Ilustr. - Bibliografija: str. 99-101. - Povzetek.

V: O računovodstvu, reviziji, davščinah in financah / Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Maribor, XXXI. posvetovanje, Maribor, 6. oktober 2016. - Maribor : Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, 2016. - (Zbornik referatov, ISSN 1318-3230. 2016 ; 31). - Str. 85-101.

COBISS.SI-ID 12523292

32.
ČOKELC, Stanko
        Merjenje davčne skladnosti / Stanko Čokelc, Vesna Štager. - Bibliografija: str. 92-94. - Povzetek.

V: O računovodstvu, reviziji, davščinah in financah / Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Maribor, XXX. posvetovanje, Maribor, 24. in 25. september 2015. - Maribor : Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, 2015. - (Zbornik referatov, ISSN 1318-3230. 2015 ; 30). - Str. 73-94.

COBISS.SI-ID 12079388

33.
ČOKELC, Stanko
        Kaznovanje davčnih utaj / Stanko Čokelc. - Bibliografija: str. 83. - Povzetek.

V: O računovodstvu, reviziji, davščinah in financah / Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Maribor, XXIX. posvetovanje, Maribor, 25. in 26. september 2014. - Maribor : Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, 2014. - (Zbornik referatov, ISSN 1318-3230. 2014 ; 29). - Str. 53-86.

COBISS.SI-ID 11816732

34.
ČOKELC, Stanko
        Zaznavanje davčne morale in davčne mentalitete v Sloveniji / Stanko Čokelc, Ana Križman. - Bibliografija: str. 79-80. - Povzetek.

V: O računovodstvu, reviziji, davščinah in financah / Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Maribor, XXVIII. posvetovanje, Maribor, 19. in 20. september 2013. - Maribor : Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, 2013. - (Zbornik referatov, ISSN 1318-3230. 2015 ; 30). - Str. 63-80.

COBISS.SI-ID 11571740

35.
ČOKELC, Stanko
        Kako zagotoviti kakovostno davčno svetovanje s poudarkom na organiziranosti / Stanko Čokelc. - Bibliografija: str. 16. - Povzetek.

V: 1. kongres davčnih svetovalcev, Terme Čatež, 31. maj in 1. junij 2012 / [organizator] Sekcija davčnih svetovalcev pri Davčno izobraževalnem inštitutu. - [S.l.] : Davčno izobraževalni inštitut, 2012. - Str. 5-16.

COBISS.SI-ID 12927004

36.
ČOKELC, Stanko
        Dojemanje kakovosti davčnosvetovalnih storitev = Perception of quality of tax consultancy services / Stanko Čokelc. - Bibliografija: str. 96. - Povzetek v slov. in angl. jeziku.

V: Zbornik referatov / 12. davčna konferenca Slovenskega inštituta za revizijo, Rogaška Slatina, 26. in 27. januar 2012. - Ljubljana : Slovenski inštitut za revizijo, 2012. - ISBN 978-961-6495-57-8. - Str. 75-97.

COBISS.SI-ID 10959644

37.
ČOKELC, Stanko
        Kako uporabniki davčnosvetovalnih storitev dojemajo kakovost in odgovornost davčnega svetovanja / Stanko Čokelc. - Bibliografija: str. 112-113.

V: O računovodstvu, reviziji, davščinah in financah / Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Maribor, XXVI. posvetovanje, Maribor, 22. in 23. september 2011. - Maribor : Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, 2011. - (Zbornik referatov, ISSN 1318-3230. 2011 ; 26). - Str. 93-113.

COBISS.SI-ID 10785052

38.
ČOKELC, Stanko
        Davčna amnestija / Stanko Čokelc. - Bibliografija: str. 69.

V: Zbornik referatov / 1. davčni dnevi, Portorož, 13.-14. junij 2007. - Ljubljana : Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, 2007. - ISBN 978-961-90267-4-8. - Str. 60-69.

COBISS.SI-ID 9186332

39.
ČOKELC, Stanko
        Družbeno odgovorno ravnanje davčnega svetovalca / Stanko Čokelc. - Bibliografija: str. 109-110.

V: O računovodstvu, reviziji, davščinah in financah / Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Maribor, XXI. posvetovanje, Maribor, 21. in 22. september 2006. - Maribor : Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, 2006. - ([Zbornik referatov], ISSN 1318-3230 ; [21]). - Str. 85-110.

COBISS.SI-ID 8839964

40.
ČOKELC, Stanko
        Tveganja in izzivi davčnega svetovanja / Stanko Čokelc.

V: 9. kongres slovenskih davčnih svetovalcev, Habakuk, 24.-26. november 2005. - [S.l.] : Društvo davčnih svetovalcev Slovenije, 2005. - 25 f.

COBISS.SI-ID 8387356

41.
ČOKELC, Stanko
        Davčne utaje in davčna morala / Stanko Čokelc.

V: Davčno-finančna konferenca. - [Ljubljana] : GV Izobraževanje, izobraževanje in svetovanje, [2001]. - Str. 127-137.

COBISS.SI-ID 5965340

42.
ČOKELC, Stanko
        Davčni kontroling / Stanko Čokelc. - Bibliografija: str. 84-85.

V: O računovodstvu, reviziji, davščinah in financah / Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Maribor, XVI. posvetovanje, Maribor, 20. in 21. september 2001. - Maribor : Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, 2001. - (Zbornik referatov, ISSN 1318-3230 ; 2001, 16). - Str. 70-85.

COBISS.SI-ID 5903388

43.
ČOKELC, Stanko
        Preiskovanje prevar / Stanko Čokelc.

V: Zbornik referatov / 2. letna konferenca preizkušenih davčnikov, Portorož, 25. in 26. oktober 2001. - Ljubljana : Slovenski inštitut za revizijo, 2001. - ISBN 961-90836-9-5. - Str. 27-54.

COBISS.SI-ID 5996316

44.
ČOKELC, Stanko
        Davčne nepravilnosti in davčne zatajitve pri davku na dodano vrednost / Stanko Čokelc, Branka Hercog.

V: O računovodstvu, davščinah in financah / Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Maribor, XV. posvetovanje, Maribor, 22. in 23. november 2000. - Maribor : Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, 2000. - (Zbornik referatov, ISSN 1318-3230 ; 2000, 15). - Str. 110-130.

COBISS.SI-ID 5393180

45.
ČOKELC, Stanko
        Davčne utaje / Stanko Čokelc. - Ov. nasl.

V: Davčni svetovalec - vodnik skozi davčne zagate ... / 5. dnevi slovenskih davčnih svetovalcev, 21.-23.05.1998, Hotel Terme Čatež. - [Ljubljana] : Društvo davčnih svetovalcev Slovenije, 1998. - 12 str. (loč. pag.).

COBISS.SI-ID 3980316

46.
ČOKELC, Stanko
        Izredne bilance v teoriji in praksi / Stanko Čokelc.

V: O računovodstvu, reviziji, svetovanju in financah / Društvo računovodskih in finančnih delavcev Maribor, XI. posvetovanje, Maribor, 18. in 19. september 1996. - Maribor : Društvo računovodskih in finančnih delavcev, 1996. - ([Zbornik referatov ... posvetovanja Društva računovodskih in finančnih delavcev Maribor], ISSN 1318-3230). - Str. 51-66.

COBISS.SI-ID 3970588


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

47.
ČOKELC, Stanko
        Davčna morala in davčne utaje / Stanko Čokelc, Majda Kokotec Novak, Brigita Franc. - Ljubljana : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2016. - 364 str. - (Zbirka Srebrna knjiga ; 20)

ISBN 978-961-252-054-0

COBISS.SI-ID 283604480

48.
ČOKELC, Stanko
        Davčno svetovanje / Stanko Čokelc, Majda Kokotec Novak. - Maribor : Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2013. - XX, 376 str. - (Knjižna zbirka Javne finance) (Lex localis)

Dostopno tudi na: http://www.lex-localis.com/index.php/LexLocalisPress/catalog/book/11

ISBN 978-961-6842-14-3 (69,90 EUR)
ISBN 978-961-6842-15-0 (pdf)

COBISS.SI-ID 268811008

 

2.02 Strokovna monografija

49.
ČOKELC, Stanko
        Bilanciranje : gradivo za program usposabljanja računovodij / Stanko Čokelc. - Dopolnjena izd. - Ljubljana : Zavod za tehnično izobraževanje, 1998. - 224 str.

ISBN 961-6135-19-8

COBISS.SI-ID 78236416

50.
ČOKELC, Stanko
        Bilanciranje premoženja in kapitala, poslovno-izidni, finančni in denarni tokovi / Stanko Čokelc. - [Ljubljana : Bele], 1995. - 231 str.

COBISS.SI-ID 56219392

51.
ČOKELC, Stanko
        Bilanciranje premoženja in kapitala, poslovno-izidni, finančni in denarni tokovi / Stanko Čokelc. - Maribor [i. e.] Nazarje : Igea, 1994. - 224 str.

COBISS.SI-ID 1261107

52.
ČOKELC, Stanko
        Bilanciranje premoženja in kapitala, poslovno-izidni, finančni in denarni tokovi : zapiski predavanj / Stanko Čokelc. - Ljubljana : Zveza ljudskih univerz Slovenije, 1994. - 111 str.

COBISS.SI-ID 37365504

 

2.05 Drugo učno gradivo

53.
HAUPTMAN, Lidija
        Davčno računovodstvo : skripta za predavanja : študijsko leto 2010/11 : BVS - 2. letnik / Lidija Hauptman, Majda Kokotec Novak in Stanko Čokelc. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za računovodstvo in revizijo, 2011. - 265 str.

COBISS.SI-ID 10597404

54.
ČOKELC, Stanko
        Davčno računovodstvo : skripta za predavanja : BV - 2. letnik / Stanko Čokelc, Majda Kokotec Novak, Lidija Hauptman. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2010. - 382 str.

COBISS.SI-ID 10147612

55.
HAUPTMAN, Lidija
        Davčno računovodstvo : skripta za predavanja : študijsko leto 2010/11 : BUN - 2. letnik / Lidija Hauptman, Majda Kokotec-Novak, Stanko Čokelc. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za računovodstvo in revizijo, 2010. - 307 str.

COBISS.SI-ID 10398236

56.
ČOKELC, Stanko
        Davčno računovodstvo : skripta za predavanja : BU - 2.letnik / Stanko Čokelc, Majda Kokotec Novak, Lidija Hauptman. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2009. - 367 str.

COBISS.SI-ID 10039068

57.
ČOKELC, Stanko
        Davščine in davčno svetovanje : (zbrano gradivo) / avrotji: Stanko Čokelc, Majda Kokotec-Novak, Leon Repovž. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2006. - 1 zv. (loč. pag.)

COBISS.SI-ID 9023004

58.
ČOKELC, Stanko
        Davščine in davčno svetovanje : (zbrano gradivo) / avrotji: Stanko Čokelc, Majda Kokotec-Novak, Leon Repovž. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2005. - 1 zv. (loč. pag.)

COBISS.SI-ID 8513052

59.
ČOKELC, Stanko
        Zbrano gradivo pri predmetu Davčno svetovanje / Stanko Čokelc. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2005. - 1 zv. - (Podiplomski specialistični študij Računovodstvo, revizija in davčno svetovanje)

Vsebina:
Davčna morala. - 20 f.
Davčne utaje in metode davčnih ponaredb in prevar. - 44 f.

COBISS.SI-ID 8308764

60.
ČOKELC, Stanko
        Zbrano gradivo pri predmetu Davčno svetovanje / Stanko Čokelc. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2005. - 1 zv. - (Podiplomski specialistični študij Računovodstvo, revizija in davčno svetovanje)

Vsebina:
Tema: Trženje davčnosvetovalnih storitev. - 16 f.
Tema: Prihodnji izzivi davčnega svetovanja. - 24 f.

COBISS.SI-ID 8307740

61.
ČOKELC, Stanko
        Zbrano gradivo pri predmetu Davčno svetovanje / Stanko Čokelc, Majda Kokotec-Novak. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2005. - 31 f. - (Podiplomski specialistični študij Računovodstvo, revizija in davčno svetovanje)

Vsebina:
Tema: Ureditev davčnega svetovanja v svetu. - 31 f.

COBISS.SI-ID 8309020

62.
ČOKELC, Stanko
        Davčne utaje ter ponaredbe in prevare pri davku od dobička / Stanko Čokelc. - [Ljubljana] : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, april 2002. - 17 str. - (Računovodske šole zveze ; 7)

30 izv.

COBISS.SI-ID 118004224

63.
ČOKELC, Stanko
        Davčne utaje ter ponaredbe in prevare pri davku od dobička / Stanko Čokelc. - [Ljubljana] : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, september 2002. - 17 str. - (Računovodske šole zveze ; 7)

30 izv.

COBISS.SI-ID 120468224

64.
HIENG, Romana
        Davek od dobička pravnih oseb / Romana Hieng in Stanko Čokelc. - [Ljubljana] : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, april 2002. - 24 str. - (Računovodske šole zveze ; 3)

30 izv.

COBISS.SI-ID 117993728

65.
HIENG, Romana
        Davek od dobička pravnih oseb / Romana Hieng in Stanko Čokelc. - [Ljubljana] : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, september 2002. - 24 str. - (Računovodske šole zveze ; 3)

30 izv.

COBISS.SI-ID 120466688

66.
KOKOTEC-Novak, Majda
        Raziskovanje in dosežki v računovodstvu. D. 1 / [Majda Kokotec-Novak, Tatjana Horvat, Stanko Čokelc]. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2002. - 1 zv. (loč. pag.). - (Magistrski študij Ekonomija in poslovne vede)

COBISS.SI-ID 6768412

67.
ČOKELC, Stanko
        Davčne utaje ter ponaredbe in prevare pri davku od dobička / Stanko Čokelc. - [Ljubljana] : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2001. - 17 str. - (Računovodske šole zveze ; 7)

50 izv.

COBISS.SI-ID 115092992

68.
HIENG, Romana
        Davek od dobička pravnih oseb / Romana Hieng in Stanko Čokelc. - [Ljubljana] : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2001. - 24 str. - (Računovodske šole zveze ; 3)

50 izv.

COBISS.SI-ID 115091712

69.
ČOKELC, Stanko
        Davščine in davčno svetovanje : (zbrano gradivo) / Stanko Čokelc, Majda Kokotec-Novak, Leon Repovž. - Maribor : Pravna fakulteta, 2001. - 271 str. - (Magistrski študijski program Davčno pravo)

COBISS.SI-ID 6115100

70.
ČOKELC, Stanko
        Davčno računovodstvo in davčno svetovanje : predavanje : [študijsko gradivo za magistrski študijski program Davčno pravo] / Stanko Čokelc. - Maribor : Pravna fakulteta, 1999. - 1 zv. (loč. pag.)

Vsebuje:
Davčni vidik posebnih bilanc
Davčne utaje
Metode davčnih ponaredb in prevar

COBISS.SI-ID 2756139

71.
KOKOTEC-Novak, Majda
        Raziskovanje in dosežki v računovodstvu : zbrano gradivo. D. 1 / [Majda Kokotec-Novak, Stanko Čokelc]. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, 1998. - 1 zv. (loč. pag.). - (Magistrski študij Ekonomija in poslovne vede)

Avtorja povzeta iz kazala

COBISS.SI-ID 4378140

72.
        TEZE z napotki za študij za predmet Davčno računovodstvo in davčno svetovanje / [nosilec Majda Kokotec-Novak ; sonosilec Leon Repovž ; izvajalci Stanko Koželj ... et al.]. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, 1998. - 1 zv. (loč. pag.). - (Podiplomski specialistični študij Javne finance in davčno svetovanje)

COBISS.SI-ID 42546433

73.
KOKOTEC-Novak, Majda
        Zbrano gradivo za predmet Davščine in davčno svetovanje / avtorji Majda Kokotec-Novak, Leon Repovž, Stanko Čokelc. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, 1998. - 1 zv. (loč. pag.)

Gradivo je sofinancirano s pomočjo projekta TEMPUS JEP 9635-95

COBISS.SI-ID 4377628

 

2.08 Doktorska disertacija

74.
ČOKELC, Stanko
        Primernost pravne ureditve davčnega svetovanja za razvoj kakovosti in odgovornosti davčnega svetovanja : doktorska disertacija / Stanko Čokelc. - [Maribor : S. Čokelc, 2011]. - 436 str.

Dostopno tudi na: http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=23212

COBISS.SI-ID 10719516

 

2.09 Magistrsko delo

75.
ČOKELC, Stanko
        Kriza podjetja : magistrsko delo / Stanko Čokelc ; mentor Franc Koletnik. - Maribor : [s.n.], 1992. - 140 f. - (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor ; 215)

COBISS.SI-ID 1304348

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

76.
ČOKELC, Stanko
        Obdavčitev fizičnih oseb in dobička pravnih oseb v Švici / Stanko Čokelc, Brigita Franc. - [Ljubljana : Slovenski inštitut za revizijo], 2003. - 23 str.

ISBN 961-6495-06-2 (monogr.)

COBISS.SI-ID 7321116

77.
KOLETNIK, Franc
        Izvid o ocenjeni substančni in likvidacijski vrednosti podjetja Iskra Releji / vodja projekta Franc Koletnik ; sodelavci projekta Majda Kokotec-Novak, Mirko Pšunder, Stanko Čokelc, Andreja Skerbinjek-Lutar, Marjan Skok, Igor Klemenc. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, 1993. - 5 str.

COBISS.SI-ID 4773892

78.
KOLETNIK, Franc
        Ocena vrednosti Tovarne kos in srpov : poročilo o ocenjeni vrednosti Tovarne kos in srpov, d.o.o., Lovrenc na Pohorju / vodja projekta Franc Koletnik, pooblačšeni cenilec podjetij ; sodelavci projekta Majda Kokotec-Novak, Mirko Pšunder, Stanko Čokelc, Marjan Skok, Peter Kovačič. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, Inštitut za računovodstvo, revizijo in podjetniško svetovanje, 1993. - 1 zv. (loč. pag.)

COBISS.SI-ID 5733380

79.
KOLETNIK, Franc
        Poročilo o ocenjeni substančni in likvidacijski vrednosti podjetja Iskra Releji / vodja projekta Franc Koletnik ; sodelavci projekta Majda Kokotec-Novak, Mirko Pšunder, Stanko Čokelc, Andreja Skerbinjek-Lutar, Marjan Skok, Igor Klemenc. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, 1993. - 1 zv. (loč. pag.)

COBISS.SI-ID 4773636

 

2.15 Izvedensko mnenje, arbitražna odločba

80.
ČOKELC, Stanko
        Izvedensko mnenje : [ali je izpolnjen stečajni razlog pri podjetju Libela, industrija tehtnic in finomehanike p.o. Celje] / Stanko Čokelc. - Maribor, 31.VIII.1994. - 15 f.

COBISS.SI-ID 3976220

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

81.
        GRADIVO za izobraževanje za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni računovodja : predmet: Računovodstvo in davki / [Romana Hieng ... [et al.]. - Ljubljana : Slovenski inštitut za revizijo, 2002. - 1 zv. (loč. pag.)

Soavtorji Mateja Vrankar, Vera Zupančič, Stanko Čokelc, Zvonko Špelko, Majda Kokotec-Novak, Jasna Ida Zafred, Stanko Koželj, Marjan Odar, Ivan Turk

Vsebuje:
Davčni izkaz - davek od dobička / Romana Hieng. Obračunavanje in izkazovanje davka od dobička po mednarodnem računovodskem standardu 12 / Romana Hieng. Konsolidirani (skupinski) računovodski izkazi / Mateja Vrankar. Letno poročilo in obdavčitev zasebnikov iz opravljanja dejavnosti / Vera Zupančič. Davčni vidik posebnih bilanc / Stanko Čokelc. Davčna uprava / Zvonko Špelko. Davčna politika kot sestavina bilančne politike in vloga davčnih svetovalcev / Majda Kokotec-Novak. Vpliv poslovne bilance na davčno bilanco pri različnih gospodarskih subjektih (gospodarske družbe, podjetniki posamezniki) in načrtovanje davkov / Majda Kokotec-Novak. Vpliv poslovne bilance na davčno bilanco pri različnih gospodarskih subjektih / Jasna Ida Zafred. Oblike izkaza stanja, izkaza poslovnega izida in izkaza finančnega izida za zunanje poslovno poročanje / Stanko Koželj. Računovodsko obravnavanje nekaterih zahtevnejših poslovnih odločitev / Marjan Odar. Računovodsko analiziranje v okviru stroškovnega računovodstva / Ivan Turk.

COBISS.SI-ID 6768156

82.
HIENG, Romana
        Davek od dobička pravnih oseb / Romana Hieng, Stanko Čokelc. - Ljubljana : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2000. - 24 str. - (Računovodske šole zveze ; 3)

COBISS.SI-ID 108124928

83.
        GRADIVO za izobraževanje za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni računovodja : predmet: Računovodstvo in davki / Franc Koletnik ... [et al.]. - Ljubljana : Slovenski inštitut za revizijo, 1999. - 1 zv. (loč. pag.)

Soavtorji Marko Hočevar, Bojana Korošec, Majda Kokotec-Novak, Blanka Vezjak, Mateja Vrankar, Marjan Odar, Zvonko Špelko, Jasna Ida Zafred, Stanko Čokelc, Romana Hieng

Vsebuje:
Poklicna etika računovodij / Franc Koletnik. Vsebinski in organizacijski vidiki poslovodnega računovodstva / Franc Koletnik. Računovodsko predračunavanje in obračunavanje po mestih odgovornosti / Marko Hočevar. Računovodsko predračunavanje in obračunavanje pri naložbeni funkciji / Bojana Korošec. Računovodsko predračunavanje in obračunavanje pri finančni funkciji /Majda Kokotec-Novak. Sestavljanje letnega poročila / Blanka Vezjak. Konsolidirani (skupinski) računovodski izkazi / Mateja Vrankar. Računovodsko obravnavanje nekaterih zhtevnejših poslovnih odločitev / Marjan Odar. Davčna uprava / Zvonko Špelko. Davčna politika kot sestavina bilančne politike in vloga davčnih svetovalcev / Majda Kokotec-Novak. Vpliv poslovne bilance na davčno bilanco pri različnih gospodarskih subjektih (gospodarske družbe, podjetniki psamezniki) in načrtovanje davkov / Majda Kokotec-Novak. Vplivi na davčno bilanco posebnih davčnih zavezancev / Jasna Ida Zafred. Davčni vidik posebnih bilanc / Stanko Čokelc. Obračunavanje in izkazovanje davka od dobička po mednarodnem računovodskem standardu 12 / Romana Hieng

COBISS.SI-ID 4932124


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.13 Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov

84.
SEDEMNAJSTO posvetovanje o računovodstvu, reviziji, davščinah in financah
        XVII. posvetovanje o računovodstvu, reviziji, davščinah in financah / [programski odbor Jožica Knez-Riedl, predsednica ... [et al.] ; organizacijski odbor Lidija Hauptman ... [et al.] ; [izdajatelj] Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Maribor. - Maribor : Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, 19. in 20. sep. 2002

COBISS.SI-ID 6499868

85.
ŠESTNAJSTO
        XVI. posvetovanje o računovodstvu, reviziji, davščinah in financah / organizacijski odbor Jože Moravec ...[et al.] ; programski odbor Jožica Knez-Riedl ... [et al.]. - Maribor : Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, 2001

COBISS.SI-ID 5891868

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

86.
ČOKELC, Stanko
        Metode davčnih utaj : predavanje na posvetovanju "Forenzično računovodstvo in davčne zatajitve", Celje, 11. maj 2015 / Stanko Čokelc

COBISS.SI-ID 12976412


SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri diplomskih delih

87.
JEVŠENAK, Polonca, 1977-
        Pravno-statusni, računovodski in davčni vidik preoblikovanja samostojnega podjetnika v kapitalsko družbo = Reorganisation of sole proprietorship to Limited Liability Company : diplomsko delo / Polonca Jevšenak. - Maribor : [P. Jevšenak], 2008. - 53 str.

Dostopno tudi na: http://www.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/jevsenak-polonca.pdf

COBISS.SI-ID 9577756

88.
MOČNIK, Ivana, 1959-
        Računovodske in davčne posledice ukinitve sredstev v upravljanju v javnem podjetju "Komunala Radgona d.o.o." = (The accounting and taxing consequences of aboliting the assets in public company "Komunala Radgona d.o.o.") : diplomsko delo / Ivana Močnik. - Očeslavci ; [Spodnji Ivanjci : I. Močnik], 2008. - 65 str.

COBISS.SI-ID 9724188

89.
KOVŠE, Ludvik, 1982-
        Tristranski posli kot posebnost pri obdavčitvi zunanjetrgovinskih poslov = Triangular transactions as a speciality of foreign trade business taxation : diplomsko delo / Ludvik Kovše. - Maribor : [L. Kovše], 2008. - 43 str.

Dostopno tudi na: http://www.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/kovse-ludvik.pdf

COBISS.SI-ID 9578012

90.
KURINČIČ, Helena, 1961-
        Davčna bilanca družbe z omejeno odgovornostjo v Sloveniji in Italiji s prikazom praktičnega primera : diplomsko delo / Helena Kurinčič. - Ljubljana : [H. Kurinčič], 2007. - 49 str., [2] str. pril.

Dostopno tudi na: http://www.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/kurincic-helena.pdf

COBISS.SI-ID 9519388

91.
SIUKA, Lidija, 1977-
        Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča kot vir lokalnih davčnih prihodkov in reforma premoženjskih davkov v Sloveniji : diplomsko delo / Lidija Siuka. - Maribor : [L. Siuka], 2006. - 43 str.

Dostopno tudi na: http://www.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/siuka-lidija.pdf

COBISS.SI-ID 9212956

92.
KOLOŠA, Monika, 1973-
        Problem izterljivosti samostojnih podjetnikov na področju prekrškov : diplomsko delo / Monika Kološa. - Andrejci ; Martjanci : [M. Kološa], 2006. - 49 str.

Dostopno tudi na: http://www.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/kolosa-monika.pdf

COBISS.SI-ID 9108508

93.
KOSI, Zdenka, 1960-
        Računovodski in davčni vidik poslovanja javnih podjetij : diplomsko delo / Zdenka Kosi. - Ljubljana : [Z. Kosi], 2006. - 43 str.

Dostopno tudi na: http://www.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/kosi-zdenka.pdf

COBISS.SI-ID 9177628

94.
SLATINŠEK, Mateja, 1979-
        Utaja davka na dodano vrednost : diplomsko delo / Mateja Slatinšek. - Lenart : [M. Slatinšek], 2005. - 58 str. - (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor ; 1861)

Dostopno tudi na: http://www.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/slatinsek-mateja.pdf

COBISS.SI-ID 8277020

95.
SERNC, Zdenka
        Davčne oaze : diplomsko delo / Zdenka Sernc. - Maribor : [Z. Sernc], 2004. - 55 str. - (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor ; 1666)

Dostopno tudi na: http://www.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/sernc-zdenka.pdf

COBISS.SI-ID 7926044

96.
VAJNGERL, Renata, 1977-
        Izvensodna poravnava med Davčno upravo in davčnim zavezancem : diplomsko delo / Renata Vajngerl. - Sv. Trojica v Slovenskih goricah : [R. Vajngerl], 2004. - 46 str., 5 str. pril. - (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor ; 1286)

Dostopno tudi na: http://www.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/vajngerl-renata.pdf

COBISS.SI-ID 7457564

97.
KOTNIK, Dušan, 1978-
        Odloženi davki : diplomsko delo / Dušan Kotnik. - Zgornja Polskava : [D. Kotnik], 2004. - 42 str. - (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor ; 1509)

Dostopno tudi na: http://www.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/kotnik-dusan.pdf

COBISS.SI-ID 7656476

98.
REZAR, Apolonija, 1979-
        Davčna utaja s poudarkom pri povezanih podjetjih : diplomsko delo / Apolonija Rezar. - Maribor ; Grobelno : [A. Rezar], 2003. - 78 f. - (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor ; 1089)

COBISS.SI-ID 7203868

99.
LIPOVŠEK, Mojca
        Učinkovitost davčnega inšpiciranja v Sloveniji s primerjavo v Avstriji in Nemčiji : diplomsko delo / Mojca Lipovšek. - Maribor : [M. Lipovšek], 2003. - 82 f. - (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor ; 970)

COBISS.SI-ID 6895388

100.
LAUFER, Andreja, 1978-
        Davčne utaje s poudarkom na utajah pri davku na dodano vrednost : diplomsko delo / Andreja Laufer. - Maribor : [A. Laufer], 2002. - 60 f. - (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor ; 728)

COBISS.SI-ID 6559516

101.
ČAGRAN, Andreja
        Davčno svetovanje pri nas in Nemčiji : diplomsko delo / Andreja Čagran. - Radlje : [A. Čagran], 2001. - 85 f. - (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor ; 538)

COBISS.SI-ID 6122012

 

Somentor pri diplomskih delih

102.
ČOGA, Nives
        Vpliv in posledice davčnih nepravilnosti in utaj na računovodske izkaze : diplomsko delo / Nives Čoga. - Dimžale : [N. Čoga], 2000. - 78 f., [8] str. pril. - (Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor ; 407)

COBISS.SI-ID 5821468


 


Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISBD
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, faktor vpliva, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 21. 11. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 21. 11. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 21. 11. 2018